Uncategorized

שיקום בטון סיקה

שיקום בטון סיקה כיום בישראל קיימים מבנים ישנים רבים שנדרש לבצע בהם שיקום בטון. על ידי שיקום בטון ניתן לחזק

מדריך עבודה בגובה

מדריך עבודה בגובה – הדרכה מקצועית ושמירה על בריאות הפועלים כל מי שאמון על נושא הפיקוח על הבנייה, או שהוא

התקשרו עכשיו